Inicio: 13/10/2017

CURSO

Información
Duración: 6 meses
Comienza: 13/10/2017
Horas: 165 Hs.
Docente: Federico Schroeder
Evaluación final: multiple choice
Píldora Educativa

Información:
Inicio: 13/10/2017
Duración: 1 mes
Carga horaria: 15 hs
No tiene examen final
CURSO

Información:
Inicio: 13/10/2017
Duración: 2 meses
Examen final: multiple choice con 10 preguntas. Se aprueba con 6 o más.
Carga Horaria: 45 hs
CURSO

Información
Duración: 6 meses
Comienza: 13/10/2017
Horas: 165 horas.
Docentes: Pablo Pagura
Evaluación final: multiple choice
CURSO

Información:
Inicio: 13/10/2017
Duración: 3 meses
Docente: Lucas Reynoso
Carga horaria: 75hs
Examen final: multiple choice con 10 preguntas. Se aprueba con 6 o más.
CURSO

Información:
Inicio: 13/10/2017
Duración: 3 meses
Carga horaria: 75hs
Examen final: multiple choice con 10 preguntas. Se aprueba con 6 o más.
Información:
Duración: 2 meses
Comienza: 13/10/2017
Duración: 45hs
Profesor: Pablo Pagura
Evaluación Final: multiple choice
CURSO

Información
Duración: 6 meses
Comienza: 13/10/2017
Horas: 165 horas.
Docentes: Pablo Pagura
Evaluación final: multiple choice